CCC programozási példák

Dr. Vermes Mátyás1

1999. február 13.

1.  Adatbáziskezelés táblaobjektum interfésszel
    1.1.  Adatszótár készítés
    1.2.  A tesztprogramok make rendszere
    1.3.  A teszt adatbázis feltöltése
    1.4.  Navigálás a teszt adatbázisban
2.  Menüző browse
    2.1.  Adatbázis browseolása
    2.2.  Array browseolása
3.  Objektumok
4.  Adatbeviteli képernyők tervezése

1.  Adatbáziskezelés táblaobjektum interfésszel

A ddict2 program és a táblaobjektumok részletes ismertetésével másik dokumentum foglalkozik, pillanatnyi célunk csak annyi, hogy a kezdő minél hamarabb példát lásson CCC-beli adatbázis kezelésre. Hangsúlyozzuk, hogy a bemutatott programok színtiszta Clipperben vannak2, amit egyszerűen bizonyít, hogy Clipperrel fordítva is működnek. A Clipper nyelv ismeretében, a preprocesszált és generált kódok (esetleg a könyvtárak forrásának) tanulmányozásával teljes mélységben megérthetők a programok.

1.1.  Adatszótár készítés

A ccctutor\xddict könyvtárban van a tesztdb.dbf adatbázis prototípusa, amit demonstrációs célra fogunk használni. Az adatbázisok prototípusát legegyszerűbben DBU-val hozhatjuk létre.
A DATIDX és Btrieve formátumokhoz létezik saját adatbázis struktúra editor, ami megtalálható (forrásban is) a ccctab könyvtárban. DBF formátumhoz sem volna nehéz ilyen programot készíteni, de felesleges, mert bővében vagyunk a megfelelő eszközöknek. Mellesleg a célalkalmazásban használt adatbázisformátumtól függetlenül az adatbázisok prototípusa és az adatszótár mindig lehet DBF-ben.3

Az adatbáziskezelés CCC-ben az ún. táblaobjektum interfésszel történik. A táblaobjektumok kódját a ddict2 programmal generáljuk, amit a d.bat filével indítunk el. A Karbantartás:Tábla definíció bevitele menüpontban előjövő maszkban az alábbi adatokat vittük be:

Adatbázis Logikai név Index filé Oszlopok
tesztdb name tesztdb1 name
tesztdb size tesztdb2 size
tesztdb time tesztdb3 date,time

A program megkérdezi az adatbázis módosítójának nevét, amire megfelel a guest válasz. Az azonosítás célja, hogy a programozó közösség tagjai tájékozódni tudjanak egymás munkájában. Jelenleg a ddict2 program a ComFirm programozóinak nevét és a guest nevet fogadja el. Ha más közösség akar dolgozni ddict2-vel, akkor legegyszerűbb a megengedett nevek halmazát átírni ddict2 forrásában (ccctools\ddict2). A név megadása után az adatszótárba bekerül a TESZTDB adatbázis három indexszel.

 1. Az első index a TESZTDB1.NTX filében lesz, és a NAME mező (oszlop) szerinti rendezettséget fogja jelenteni. E sorrendre a programban a name logikai névvel fogunk hivatkozni.

 2. A második index fizikailag a TESZTDB2.NTX filében lesz, és a SIZE mező szerinti rendezettséget fogja jelenteni, a sorrendre a programban a size logikai névvel fogunk hivatkozni.

 3. A harmadik indexet a DATE és a TIME mező konkatenációjával képezzük (a rendszer gondoskodik az indexkifejezés előállításáról), a sorrendre a time néven fogunk hivatkozni.

Jegyezzük meg, hogy az indexfilék neve az alkalmazási programban nem szerepelhet, az indexek közvetlen manipulációja ugyanis az objektum magánügye. Nem is minden adatformátumban léteznek a megadott nevű filék, pl. Btrieve formátumban egyáltalán nincsenek különálló indexfilék.

Mielőtt a ddict2 programból kilépnénk, a Program:#ifdef ARROW... menüponttal legeneráljuk az objektumok kódját, jelen esetben a _tesztdb.ch és _tesztdb.prg filéket (amikre később érdemes egy pillantást vetni).

A ddict2 programból kilépve folytatódik a d.bat script futása, és létrejön xddict.lib. Ezt a lib-et a demonstrációs programok be fogják linkelni. Az adatszótár linkelésével CCC-ben a programok mindig apriori információval rendelkeznek az adatbázisok struktúrájáról.

1.2.  A tesztprogramok make rendszere

A teszt adatbázison dolgozó programok a ccctutor\xtesztdb directoryban találhatók. A programokat mint általában, most is egy m.bat nevű scripttel fordítjuk le, jelenleg ennek tartalma:

bapp_w32c_datidx -bxddict -i..\xddict -p..\xddict\$(build_obj)

A script minden main-t tartalmazó PRG-ből EXE-t készít, úgy hogy lefordítja és linkeli az összes main-t nem tartalmazó modult is (most éppen egy ilyen sincs).

Az include filéket az aktuális directoryn kívül keresi ..\xddict-ben is (-i kapcsoló). Az EXE-khez hozzálinkeli az xddict.lib-et (-b kapcsoló), amit az ..\xddict\$(build_obj) könyvtárban is keres (-p kapcsoló).

A program Win32 konzolos lesz és DATIDX adatbáziskezeléssel fog működni. Ha a bapp_w32c_datidx script helyett a bapp_w32g_dbfctx scripttel fordítanánk, akkor GUI-s, DBFCTX adatbáziskezelésű programot kapnánk. Mindkét script a BUILD program megfelelő felparaméterezésével és futtatásával működik. A BUILD-re épülő make rendszer használatát a Programkészítés BUILD-del dokumentum ismerteti részletesen.

1.3.  A teszt adatbázis feltöltése

Az xtesztdb példaprogram a tesztdb adatbázist feltölti az aktuális directory filébejegyzéseinek adataival.

#include "directry.ch"

#include "table.ch"
#include "_tesztdb.ch"

function main()
local dir:=directory("*.*"), n

  TESZTDB:open
  
  for n:=1 to len(dir)
    TESZTDB:append
    TESZTDB_NAME:=dir[n][F_NAME]
    TESZTDB_SIZE:=dir[n][F_SIZE]
    TESZTDB_DATE:=dir[n][F_DATE]
    TESZTDB_TIME:=dir[n][F_TIME]
    TESZTDB_ATTR:=dir[n][F_ATTR]
  next
  TESZTDB:close
  return NIL

A program elején inkludáljuk table.ch-t, ami a táblaobjektumok metódushívásainak preprocesszálására tartalmaz direktívákat. A _tesztdb.ch filéből veszi a program a TESZTDB_NAME,... mezőhivatkozások fordításához szükséges makrókat. A TESZTDB:open utasítás megnyitja az adatbázist, sőt, ha az nem létezik még azt is felajánlja, hogy üresen létrehozza. Ezt megteheti, mert a program ismeri az adatbázis struktúráját, hiszen a belinkelt _tesztdb.prg tartalmazza annak leírását. Minden bejegyzéshez egy új rekordot teszünk az adatbázisba, amit kitöltünk, végül lezárjuk az adatbázist.

A fenti xtesztdb program minden platformon linkelhető.

Script Op. rendszer Adatformátum Megjelenítési mód
bapp_clp_dbfntx DOS DBFNTX karakteres
bapp_w32c_dbfctx Win32 DBFCTX karakteres
bapp_w32g_dbfctx Win32 DBFCTX GUI
bapp_w32c_btrieve Win32 Btrieve karakteres
bapp_w32g_btrieve Win32 Btrieve GUI
bapp_w32c_datidx Win32 DATIDX karakteres
bapp_w32g_datidx Win32 DATIDX GUI
Ha dbf-től különböző atadformátumra térünk át, a program a megtalált dbf tartalmát automatikusan konvertálja az új formátumba.

1.4.  Navigálás a teszt adatbázisban

Az alábbi program kilistázza tesztdb tartalmát dátum/idő szerinti sorrendben. A program forrása a ccctutor\xtesztdb\xnavig.prg-ben található.

#include "table.ch"
#include "_tesztdb.ch"

function main()

  TESZTDB:open
  TESZTDB:control:="time"

  TESZTDB:gotop
  while( !TESZTDB:eof )
    ? TESZTDB_NAME,TESZTDB_SIZE,TESZTDB_DATE,TESZTDB_TIME
    TESZTDB:skip
  end

  TESZTDB:close
  return NIL

2.  Menüző browse

2.1.  Adatbázis browseolása

Az alábbi program (melynek forrása a ccctutor\xtesztdb könyvtárban taláható) az előző pontokban elkészült tesztdb adatbázist browseolja. A program nagyon hasonlít az array-t browseoló példához. A sorrend beállítása itt nem a tömb rendezésével, hanem a vezérlő index cseréjével történik.


#include "table.ch"
#include "_tesztdb.ch"

function main()

local brw, smenu:={}

  setcursor(0)
  set date format to "yyyy.mm.dd"
  
  TESZTDB:open
  TESZTDB:control:="name"
  
  brw:=TESZTDB:browse(10,10,maxrow()-2,maxcol()-10)

  brwColumn(brw,"Name",{||TESZTDB_NAME},"XXXXXXXXXXXXX")
  brwColumn(brw,"Size",{||TESZTDB_SIZE},"99999999")
  brwColumn(brw,"Date",{||TESZTDB_DATE})
  brwColumn(brw,"Time",{||TESZTDB_TIME})
  brwColumn(brw,"Attr",{||TESZTDB_ATTR},1)

  aadd(smenu,{"By name",{|b|sortbyname(b)}})
  aadd(smenu,{"By time",{|b|sortbytime(b)}})
  aadd(smenu,{"By size",{|b|sortbysize(b)}})
  
  brwMenu(brw,"Sort","Sort by name/time/size",smenu)
  brwMenu(brw,"Alert","Make an alert",;
         {||2!=alert("Are you sure?",{"Continue","Quit"})})
  
  brwMenuName(brw,"[Directory]")
  
  brwCaption(brw,"Database Browse Example")
  brwSetFocus(brw)

  brwShow(brw)
  brwLoop(brw)
  brwHide(brw)
  return NIL

static function sortbyname(b)  
  TESZTDB:control:="name"
  b:refreshall()
  return NIL
  
static function sortbytime(b)  
  TESZTDB:control:="time"
  b:refreshall()
  return NIL

static function sortbysize(b)  
  TESZTDB:control:="size"
  b:refreshall()
  return NIL

A browse objektum a brwShow() függvényhívásnál jelenik meg a képernyőn. Az interaktív programhasználat közben a vezérlés végig a brwLoop() eseménykezelő függvényben van. Világos, hogy brwShow(), brwLoop(), ... függvények implementációja karakteres és GUI-s környezetben nem lehet egyforma, ezért a programok platformfüggetlensége csak akkor tartható fenn, ha megelégszünk a példában bemutatott magas szintű interfész nyújtotta lehetőségekkel.

2.2.  Array browseolása

Az aktuális directory bejegyzéseinek példáján mutatjuk be egy kétdimenziós array browseolását. A program a ccctutor\xbrwarr directoryban található. A browse objektum felszerelésének több (bár közel sem összes) lehetőségét is bemutatjuk. Érdemes a programot karakteres és GUI-s módban is kipróbálni.

#include "directry.ch"

function main()

local dir:=directory("*.*","D")
local brw:=brwCreate(10,10,maxrow()-2,maxcol()-10)
local smenu:={}

  setcursor(0)
  set date format to "yyyy.mm.dd"

  brwArray(brw,dir)

  brwColumn(brw,"Name",brwABlock(brw,F_NAME),"XXXXXXXXXXXXX")
  brwColumn(brw,"Size",brwABlock(brw,F_SIZE),"99999999")
  brwColumn(brw,"Date",brwABlock(brw,F_DATE))
  brwColumn(brw,"Time",brwABlock(brw,F_TIME))
  brwColumn(brw,"Attr",brwABlock(brw,F_ATTR),1)

  aadd(smenu,{"By name",{|b|sortbyname(b)}})
  aadd(smenu,{"By time",{|b|sortbytime(b)}})
  aadd(smenu,{"By size",{|b|sortbysize(b)}})
  
  brwMenu(brw,"Sort","Sort by name/time/size",smenu)
  brwMenu(brw,"Alert","Make an alert",;
         {||2!=alert("Are you sure?",{"Continue","Quit"})})
  
  brwMenuName(brw,"[Directory]")
  
  brwCaption(brw,"Array Browse Example")

  brwShow(brw)
  brwLoop(brw)
  brwHide(brw)
  return NIL

static function sortbyname(b)  
local a:=brwArray(b)
  asort(a,,,{|x,y| x[F_NAME]<=y[F_NAME]})
  b:refreshall()
  return NIL
  
static function sortbytime(b)  
local a:=brwArray(b)
  asort(a,,,{|x,y| dtos(x[F_DATE])+x[F_TIME]<=dtos(y[F_DATE])+y[F_TIME]})
  b:refreshall()
  return NIL

static function sortbysize(b)  
local a:=brwArray(b)
  asort(a,,,{|x,y| x[F_SIZE]<=y[F_SIZE]})
  b:refreshall()
  return NIL

A browse objektum a brwShow() függvényhívásnál jelenik meg a képernyőn. Az interaktív programhasználat közben a vezérlés végig a brwLoop() eseménykezelő függvényben van. Világos, hogy brwShow(), brwLoop(), ... függvények implementációja karakteres és GUI-s környezetben nem lehet egyforma, ezért a programok platformfüggetlensége csak akkor tartható fenn, ha megelégszünk a példában bemutatott magas szintű interfész nyújtotta lehetőségekkel.

3.  Objektumok

Egy új osztályhoz mindig meg kell írni a Class, New és Ini függvényeket. Az alábbi mintában _classname_ helyére mindenhol az osztály tényleges nevét kell írni. Teljes példa található a ccctutor\xclass könyvtárban. Érdemes tanulmányozni a runtime library beépített osztályainak forrását.

function _classname_Class() 
static clid

  if( clid==NIL )
    clid:=classRegister("_classname_",{objectClass()})
    classMethod(clid,"initialize",{|this|_classname_Ini(this)})
    classAttrib(clid,"cargo")
  end
  return clid

function _classname_New() 
local clid:=_classname_Class()
  return objectNew(clid):initialize()

function _classname_Ini(this) 
  objectIni(this)
  return this


4.  Adatbeviteli képernyők tervezése

A ccctutor\xmask könyvtárban található az alábbi példaprogram. A program karakteres és GUI-s módban is működik. Clipper program készíthető az bapp_clp paranccsal, Win32 karakteres program készül az bapp_w32c utasítás, GUI-s az bapp_w32g utasítás hatására.

function main()
  cls
  set date format to "yyyy/mm/dd"
  demo( {|g|load(g)},{|g|readmodal(g)},{|g|store(g)})
  return NIL
   

#include "demo.say"

static function load(getlist)   

  //string demo
  g_s:picture:=replicate("X",len(g_s:varget()) )
  g_s:varput("QWERTY")
  g_s:postblock:={|g| 1==alert("Ezt akartad: "+;
            alltrim(g:varget())+"?",{"Igen","Nem"})}

  //numeric demo
  g_n:picture:="@R 99.9999"
  g_n:varput(3.1415)

  //date demo
  g_d:varput(date())

  //logical demo
  g_l:picture:="L"
  g_l:varput(.t.)

  aeval(getlist,{|g|g:display()})             
  return NIL
  
static function store(getlist)  
local result:=.f.
  if( 1==alert("Minden rendben?",{"Igen","Nem"}) )
    ? "String :", g_s:varget()
    ? "Numeric :", g_n:varget()
    ? "Date  :", g_d:varget()
    ? "Logical :", g_l:varget()
    result:=.t.
  end
  return result


A demo() függvényt a mask.exe programgenerátorral csináltuk. A mask programmal lerajzoljuk a képernyőt, és a rajzot elmentjük (demo.msk). A rajzból a make rendszer előállítja a demo.say programot, amit a program inkludál (kivételesen nem a forrásprogam elején, azért, hogy a main legyen az első függvény). A mask által generált függvényeket mindig három kódblokk paraméterrel hívjuk meg.

 1. Az első kódblokk végzi a get objektumok feltöltését kezdeti értékekkel, a picture-ök, postblockok, egyebek inicializálását.

 2. A második kódblokk tartalmazza az eseménykezelő függvényt, ami legtöbbször a szabványos, könyvtári readmodal().

 3. A harmadik kódblokk egy végső ellenőrzés után letárolja (vagy valamilyen más módon hasznosítja) az adatokat.

A példában szereplő demo.msk-t úgy lehet módosítani, hogy elindítjuk a mask programot, majd F3-at ütve választunk a felsorolt msk filékből. A program F1-re ad helpet.

A mask kétféle kód generálására képes. Alapállapotban egy magasabb szintű interfészre készít kódot, ami karakteres és GUI-s környezetben egyformán működik. A generált kód működésének megértéséhez azonban hasznos a csak karakteres képernyővel működő hagyományos kód tanulmányozása. Ezt így lehet előállítani: mask demo -gTRAD.


Jegyzetek:

1ComFirm BT.

2 Ez alól csak a kibővített objektumrendszer demója kivétel, ami nem vihető vissza Clipperre.

3 Azóta az XSTRU (datidx) és BSTRU (Btrieve) mintájára elkészült a DSTRU (dbf) struktúra editor.